Vastgoedbeheer

Wij hebben containerbegrippen als commercieel-, financieel-, technisch- en administratief beheer uitgekleed om tot duidelijke en heldere diensten te komen met meerwaarde. In onderstaande vindt u de verschillende diensten die wij leveren. U bepaald zelf waar u behoefte aan heeft.
Duidelijke diensten met meerwaarde voor uw belegging

Huurstroom en rendement

WWS Calculatie en advies

Het WWS (Woningwaarderingsstelsel) bepaalt wat de maximaal toegestane kale huurprijs is voor woonruimtes. Zo krijgt de woonruimte voor bepaalde m2's, Energieprestatie Index en (eigen of gedeelde) voorzieningen een x-aantal punten dat staat voor een maximaal toegestane huurprijs. Komt de kale huurprijs niet overeen met het WWS dan kan uw huurder hier tegen bezwaar maken. Wij helpen u de woonruimte(s) in te meten en een WWS-berekening te maken. Over de uitkomst van deze berekening geven wij een (huurprijs) advies en aanbeveling voor verbeteringen.

Bewoning en onderhoud

Eerste aanspreekpunt

Wordt u af en toe gek van alle telefoontjes en Appjes van uw huurders? Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor uw huurders. Of het nou gaat om algemene vragen, huuropzeggingen of onderhoudsverzoeken. Wij registeren alle communicatie met uw huurders en in de meeste gevallen kunnen wij vragen direct beantwoorden of verzoeken afwikkelen, zonder dat u hiervoor gestoord hoeft te worden. U kunt zelf alle gevoerde communicatie met uw huurders nadien inzien. Indien wij geen antwoord hebben op de vraag of verzoek van uw huurder nemen wij contact met u op om dit te bespreken.

Behoud en groei

Onderhoudsplanning

Behoud van uw vastgoed(belegging) heeft veel te maken met deugdelijk onderhoud. Niet alleen kleine(re) werkzaamheden spelen hierbij een rol, maar ook grote onderhoudswerkzaamheden, zoals buitenschilderwerk en kozijnen, vervangen van daken en dakgoten en renovatie van badkamers, keuken en aan- en afvoeren. Wij ondersteunen u bij het inventariseren van de te verwachten onderhoudsbehoefte voor de aankomende 5-10 en 20 jaar.

Huurstroom en rendement

WWS Calculatie en advies

Het WWS (Woningwaarderingsstelsel) bepaalt wat de maximaal toegestane kale huurprijs is voor woonruimtes. Zo krijgt de woonruimte voor bepaalde m2's, Energieprestatie Index en (eigen of gedeelde) voorzieningen een x-aantal punten dat staat voor een maximaal toegestane huurprijs. Komt de kale huurprijs niet overeen met het WWS dan kan uw huurder hier tegen bezwaar maken. Wij helpen u de woonruimte(s) in te meten en een WWS-berekening te maken. Over de uitkomst van deze berekening geven wij een (huurprijs) advies en aanbeveling voor verbeteringen.

Servicekosten verantwoording

Servicekosten, zijn kosten die u kunt doorberekenen aan uw huurder, indien u ook nog diensten levert naast enkel het gebruik van de woonruimte. Veel voorkomende servicekosten zijn afschrijving voor stoffering, apparatuur en klein onderhoud. Wij calculeren, herschikken en vullen doorberekenbare servicekosten aan, zodat u ontvangt waar u recht op heeft. Bovendien maken wij deze servicekosten verantwoordbaar en aantoonbaar aan uw huurder.

Energie Index Certificering

Bij de verhuur van woonruimte is het verplicht een Energie Index certificaat of Energielabel te hebben. Deze index of Energielabel zegt wat over de energiezuinigheid van de woonruimte die u verhuurt en bepaald mede de maximale kale huurprijs van de woonruimte. Hoe energiezuiniger de woonruimte is hoe meer punten u krijgt bij de WWS-berekening en hoe hoger u maximale kale huurprijs mag liggen. Wij calculeren uw huidige Energie Index en verzorgen de juiste certificaten. Daarnaast adviseren wij hoe u middels energiebesparende maatregelen een hogere Energie Index kunt krijgen en dus een hogere kale huurprijs mag vragen.

Slagkracht met de juiste huurovereenkomsten

Huurders zijn middels wet- en regelgeving erg goed beschermd en hetgeen in een huurovereenkomst wordt vastgelegd is in meeste gevallen al dwingrechterlijk geregeld. Wellicht dat u nu denkt "als een huurder toch zo goed beschermd is en alles al in het voordeel van de huurder bij wet is geregeld, waarom dan nog een goede huurovereenkomst?" De wet biedt steeds meer contractvrijheid tussen huurder en verhuurder. Dit betekent dat partijen onderling vrijer zijn om bepaalde afspraken vast te leggen in de huurovereenkomst. Wij adviseren en maken model huurovereenkomsten specifiek toegespitst voor bepaalde woonruimte die u de nodige slagkracht geeft, indien huurders naar de huurcommissie stappen, bezwaar maken tegen servicekostenvergoeding, wanneer afspraken niet worden nagekomen of huurders weigeren de huurpenningen (tijdig) te betalen.

Bewoning en onderhoud

Eerste aanspreekpunt

Wordt u af en toe gek van alle telefoontjes en Appjes van uw huurders? Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor uw huurders. Of het nou gaat om algemene vragen, huuropzeggingen of onderhoudsverzoeken. Wij registeren alle communicatie met uw huurders en in de meeste gevallen kunnen wij vragen direct beantwoorden of verzoeken afwikkelen, zonder dat u hiervoor gestoord hoeft te worden. U kunt zelf alle gevoerde communicatie met uw huurders nadien inzien. Indien wij geen antwoord hebben op de vraag of verzoek van uw huurder nemen wij contact met u op om dit te bespreken.

Toezicht door huismeesters

Onze huismeester houden toezicht op bewoning en gebruik van uw vastgoed. Samen met u overleggen en bespreken wij met welke frequentie onze huismeesters een kort kijkje nemen in bijvoorbeeld uw verhuurde studentenwoning. Onze huismeester onderhoud contact met uw huurders, ziet toe op bewoning en veiligheid in het huis en registreren onderhoudsbehoeftes. Ook zijn de huismeesters 24/7 bereikbaar voor uw huurders in geval van calamiteiten.

Klein onderhoud door Huismeesters

Naast het houden van toezicht door onze huismeesters verrichten onze huismeesters ook kleine onderhoudswerkzaamheden. In de meeste gevallen worden kleine onderhoudszaken direct opgepakt en opgelost als de huismeester bezig is met zijn ronden. Doordat deze zaken direct opgelost kunnen worden en het inhuren van een externe partij overbodig is scheelt dit een hoop tijd en geld. In de meeste gevallen hoeft u enkel de materiaalkosten te betalen en vallen de gewerkte uren onder het regulier huismeesterschap. Daarnaast heeft het als voordeel dat uw vastgoed in conditie blijft en huurders tevreden.

Schoonmaakservice

Of het nou gaat om een studentenwoning of een gebouw met meerdere studio's of appartementen; een nette en schone woonruimte spoort aan tot nette en schone bewoning. De praktijk leert dat huurders tevredener zijn met hun woonruimte, langer blijven zitten en minder snel geneigd zijn naar een huurcommissie te stappen en uw vastgoed in betere conditie blijft. Onze schoonmaakservice kan uw huurders ondersteunen bij het schoonhouden van de (gemeenschappelijke) woonruimtes. Uiteraard kunt u deze schoonmaakkosten doorberekenen in de servicekosten vergoeding richting uw huurders.

Behoud en groei

Onderhoudsplanning

Behoud van uw vastgoed(belegging) heeft veel te maken met deugdelijk onderhoud. Niet alleen kleine(re) werkzaamheden spelen hierbij een rol, maar ook grote onderhoudswerkzaamheden, zoals buitenschilderwerk en kozijnen, vervangen van daken en dakgoten en renovatie van badkamers, keuken en aan- en afvoeren. Wij ondersteunen u bij het inventariseren van de te verwachten onderhoudsbehoefte voor de aankomende 5-10 en 20 jaar.

Groeien

Als de basis goed is ontstaat er vanzelf ruimte om te groeien. Wij adviseren en ondersteunen vastgoedeigenaren bij het kiezen van een optimale exploitatievorm van hun belegging. Hierbij houden wij niet enkel rekening met rendement, maar ook met de mogelijkheid flexibel in te kunnen springen op verruiming of beperking van wet- en regelgeving en de mogelijkheid exploitatievormen te kunnen omturnen. Vanuit deze basis kijken wij waar er mogelijkheden zijn om verder te kunnen groeien in het vastgoed.

Servicekosten verantwoording

Servicekosten, zijn kosten die u kunt doorberekenen aan uw huurder, indien u ook nog diensten levert naast enkel het gebruik van de woonruimte. Veel voorkomende servicekosten zijn afschrijving voor stoffering, apparatuur en klein onderhoud. Wij calculeren, herschikken en vullen doorberekenbare servicekosten aan, zodat u ontvangt waar u recht op heeft. Bovendien maken wij deze servicekosten verantwoordbaar en aantoonbaar aan uw huurder.

Toezicht door huismeesters

Onze huismeester houden toezicht op bewoning en gebruik van uw vastgoed. Samen met u overleggen en bespreken wij met welke frequentie onze huismeesters een kort kijkje nemen in bijvoorbeeld uw verhuurde studentenwoning. Onze huismeester onderhoud contact met uw huurders, ziet toe op bewoning en veiligheid in het huis en registreren onderhoudsbehoeftes. Ook zijn de huismeesters 24/7 bereikbaar voor uw huurders in geval van calamiteiten.

Groeien

Als de basis goed is ontstaat er vanzelf ruimte om te groeien. Wij adviseren en ondersteunen vastgoedeigenaren bij het kiezen van een optimale exploitatievorm van hun belegging. Hierbij houden wij niet enkel rekening met rendement, maar ook met de mogelijkheid flexibel in te kunnen springen op verruiming of beperking van wet- en regelgeving en de mogelijkheid exploitatievormen te kunnen omturnen. Vanuit deze basis kijken wij waar er mogelijkheden zijn om verder te kunnen groeien in het vastgoed.

Energie Index Certificering

Bij de verhuur van woonruimte is het verplicht een Energie Index certificaat of Energielabel te hebben. Deze index of Energielabel zegt wat over de energiezuinigheid van de woonruimte die u verhuurt en bepaald mede de maximale kale huurprijs van de woonruimte. Hoe energiezuiniger de woonruimte is hoe meer punten u krijgt bij de WWS-berekening en hoe hoger u maximale kale huurprijs mag liggen. Wij calculeren uw huidige Energie Index en verzorgen de juiste certificaten. Daarnaast adviseren wij hoe u middels energiebesparende maatregelen een hogere Energie Index kunt krijgen en dus een hogere kale huurprijs mag vragen.

Klein onderhoud door Huismeesters

Naast het houden van toezicht door onze huismeesters verrichten onze huismeesters ook kleine onderhoudswerkzaamheden. In de meeste gevallen worden kleine onderhoudszaken direct opgepakt en opgelost als de huismeester bezig is met zijn ronden. Doordat deze zaken direct opgelost kunnen worden en het inhuren van een externe partij overbodig is scheelt dit een hoop tijd en geld. In de meeste gevallen hoeft u enkel de materiaalkosten te betalen en vallen de gewerkte uren onder het regulier huismeesterschap. Daarnaast heeft het als voordeel dat uw vastgoed in conditie blijft en huurders tevreden.

Slagkracht met de juiste huurovereenkomsten

Huurders zijn middels wet- en regelgeving erg goed beschermd en hetgeen in een huurovereenkomst wordt vastgelegd is in meeste gevallen al dwingrechterlijk geregeld. Wellicht dat u nu denkt "als een huurder toch zo goed beschermd is en alles al in het voordeel van de huurder bij wet is geregeld, waarom dan nog een goede huurovereenkomst?" De wet biedt steeds meer contractvrijheid tussen huurder en verhuurder. Dit betekent dat partijen onderling vrijer zijn om bepaalde afspraken vast te leggen in de huurovereenkomst. Wij adviseren en maken model huurovereenkomsten specifiek toegespitst voor bepaalde woonruimte die u de nodige slagkracht geeft, indien huurders naar de huurcommissie stappen, bezwaar maken tegen servicekostenvergoeding, wanneer afspraken niet worden nagekomen of huurders weigeren de huurpenningen (tijdig) te betalen.

Schoonmaakservice

Of het nou gaat om een studentenwoning of een gebouw met meerdere studio's of appartementen; een nette en schone woonruimte spoort aan tot nette en schone bewoning. De praktijk leert dat huurders tevredener zijn met hun woonruimte, langer blijven zitten en minder snel geneigd zijn naar een huurcommissie te stappen en uw vastgoed in betere conditie blijft. Onze schoonmaakservice kan uw huurders ondersteunen bij het schoonhouden van de (gemeenschappelijke) woonruimtes. Uiteraard kunt u deze schoonmaakkosten doorberekenen in de servicekosten vergoeding richting uw huurders.

Geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact met ons op

Geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact met ons op